همه‌ی ما در دوره‌هایی از زندگی احساس نیاز به حمایتگر داشته ایم. این احساس نیاز گاهی به واسطه‌ی حضور فرد، افراد و یا سازمانی پاسخ داده می‌شود که به ما تعهد همراهی و پشتیبانی داده است. همانطور که می‌دانید قصد داریم در مورد «گارانتی» یا همان خدمات پس از فروش صحبت کنیم. خدماتی که باعث می‌شود گاهی هزینه‌های بیشتری برای داشتن یک محصول بپردازیم؛ محصولی که شاید مدتی است برای خرید آن به لحاظ مالی برنامه‌ری...